Europees Burgerforum

"Archipel" zo heet het maandblad van het Europees Burgerforum. Vanuit dit Oost-West-platform, dat we na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn oprichtten, zijn onder andere diverse initiatieven ontstaan met betrekking tot het Balkan-conflict. Het alternatieve persbureau AIM was tijdens de Bosnië-oorlog één van de weinige verbindende elementen tussen de verschillende Balkan-republieken. De kleine organisatie vindt zijn kracht in het wederzijdse respect tussen de medewerkers en hield ook stand tijdens de NAVO-bombardementen in 1999. Het Europees Burgerforum heeft eveneens meegewerkt aan de actie "Gemeenten Gezamenlijk", waardoor 120 Zwitserse gemeenten vriendschapsbanden zijn aangegaan met gemeenten uit het voormalig Joegoslavië. Ook de situatie van de deserteurs uit de Balkan en het Europees beleid tegenover vluchtelingen, vraagt alle aandacht.

Longo maï begon met een ontmoeting tussen mensen die hun politieke ervaring hadden opgedaan aan het einde van de zestiger jaren.

In de afgelopen 27 jaar hebben we ons door twee ideeën laten leiden. Aan de ene kant de uitdaging met elkaar andere levensvormen te ontdekken, een alternatieve utopie te leven. Aan de andere kant de wil een permanent ontmoetingspunt te zijn waar ruimte is de wereld opnieuw te bedenken, plannen te smeden, verschillende vormen van solidariteit daadwerkelijk te leven op een menselijke en vruchtbare manier. De basis voor deze "experimenten" vormt het wederzijdse vertrouwen. En natuurlijk hangt veel af van onze eigen capaciteit en die van vrienden en sympathisanten, om projecten ook op lange termijn te kunnen dragen. Zo vormen we geen paradijs, maar een archipel van vrijplaatsen, waar een permanente inzet gevraagd is...

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map