Hoera, het is zover!

 

ZAAIGOED in OVERVLOED

 

is de titel van de spiksplinternieuwe Nederlandstalige versie van de videohandleiding over zadenteelt die Longo maï in 2015 voor het eerst op DVD uitbracht. Sindsdien zijn de video's online verschenen in heel wat talen onder de gemeenschappelijke noemer "DIY seeds" : www.diyseeds.org. DIY seeds is een serie van 40 filmpjes waarmee iedereen kan leren hoe je zelf groentezaden teelt. Het biedt de basis van theorie en praktijk, een ABC van de zadenteelt en toont alle

noodzakelijke stappen voor het telen van zaden.
 
DIY seeds is een heel praktische manier om mensen weerbaar te maken tegen de steeds grotere druk van de landbouwindustrie en de onheilspellende erosie van landbouwdiversiteit en knowhow die daarmee samenhangt. Deze problematieken bedreigen mensen, natuur en autonomie wereldwijd. Daarom willen we de videohandleiding ook voor een wereldwijd publiek beschikbaar maken.
 
Voor de Nederlandstalige versie werkten we samen met 2 partners in de lage landen, Velt en GroenGoed. Die komen net als Longo maï en het Forum Civique Européen op voor meer landbouwdiversiteit en rechtenvrije, zaadvaste rassen.

 

Longo maï - opstand en utopie na '68

Amsterdam, 20 mei 2008


In mei 2008 verscheen het eerste Nederlandstalige boek over de politiek/anarchistisch woonwerkcooperaties van Longo Mai. Het

boek 'Longo Mai - opstand en utopie na '68 - Maatschappijkritiek en zelfbeheer in Europese cooperaties' werd geschreven door Beatrix Graf, een van de oprichters van Longo Mai.Longo Mai is een keten van politieke en zelfvoorzienende cooperaties in verschillende Europese landen. De eerste Longo Mai-cooperatie werd opgericht in 1973 in de Haute Provence door een groep van zo'n dertig werkende jongeren en studenten uit Zwitserland en Oostenrijk. Zij wilden een toekomst volgens hun eigen idealen opbouwen. Steen voor steen bouwden zij de eerste cooperatie, met denaam Longo Mai, provencaals voor 'dat het lang moge duren'. In de jaren die volgden kwamen daar nog vele cooperaties bij in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Ukraine en Costa Rica. De meest geliefde slogan van Longo Mai was - en is nog steeds: 'Beter een millimeter praktijk dan tien kilometer theorie'. Beatriz Graf bezocht in 1973 tijdens een vakantie de eerste cooperatie in Frankrijk en is er niet meer vertrokken. Dat maakt haar boek over ruim dertig jaar Longo Mai zo bijzonder: ze was er zelf bij! In haar boek beschrijft zij de oorsprong van het initiatief, het politieke kader van de jaren zestig en de opkomst van de politieke studentenbewegingen Spartakus (Oostenrijk) en Hydra (Zwitserland). Uit deze kringen kwamen de initiatiefnemers van Longo Mai. Vervolgens komen aan bod de opbouw van de eerste 'pioniersnederzetting' in Frankrijk (Limans) en van de productiecooperaties alsook de politieke campagnes en solidariteitsacties die in 1982 leidden tot de oprichting van CEDRI (Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten) en in 1989 - na de val van de Berlijnse muur - tot het Europees Burgerforum. Er zijn ook hoofdstukken over de praktische manieren van zelfvoorziening die in de cooperaties zijn ontwikkeld, de organisatie van het dagelijks leven, vormen van gemeenschappelijkheid, de relaties tussen de verschillende cooperaties en over de rechtsvormen/collectief eigendom. Onder de titel media en cultuur is er aandacht voor de talrijke publicaties en pamfletten die in de loop der jaren door Longo Mai werden geproduceerd, het eigen radiostation Radio Zinzine en de eigen muziek- en theatergroep Comedia Mundi. Uit de recente geschiedenis komen verhalen over (het verzet tegen) de Europese landbouwpolitiek en het restrictieve vluchtelingenbeleid van Fort Europa, en het zoeken naar nieuwe vormen van protest. En natuurlijk beschouwingen over de tegenstelling tussen individualisme en collectief. Graf's boek besluit met een uitgebreide chronologische opsomming van de vele door Longo Mai ondernomen acties, campagnes en manifestaties, een overzicht van de uitzendingen van het vrije radiostation Radio Zinzine en een overzicht van de internationale congressen op de grote cooperatie in Limans. Het boek is voorzien van mooie, historische foto's in zwart-wit. In de cooperaties wonen mensen van uiteenlopende nationaliteiten, waaronder ook enkele Nederlanders. In Nederland verzorgt de stichting Pro Longo Mai informatie over de cooperaties, ondermeer door middel van een Nederlandstalige nieuwsbrief. Longo Mai heeft ook in Nederland een uitgebreide vriendenkring. In 2006 en 2007 waren er groepsexcursies naar de cooperaties in respectievelijk Frankrijk en Oost-Europa.

Het boek 'Opstand en utopie na '68' telt 176 pagina's en kost € 18

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map