S.O.S. Oekraïne

Dringende hulp ter plaatse

 

                                                                                                                        

 

                                             Amsterdam, 20 april 2022

Geachte mevrouw, meneer,

Beste vrienden,

 

Met deze brief willen wij u informeren over onze rechtstreekse hulp in Oekraïne. Kunt u helpen?

De situatie in het land is zeer slecht: verwoeste woongebieden en tien miljoen mensen op de vlucht, vooral vrouwen en kinderen. Elke dag bereiken ons verontrustende beelden.

Sinds dertig jaar bestaat er een Longo maï coöperatie met twee boerderijen in Transkarpatië, in het westen van Oekraïne. De regio grenst aan Slowakije, Hongarije en Roemenië en is tot op heden gespaard gebleven van oorlog.

 

Opvang in de Longo maï-coöperatie

Sinds de eerste dag van de oorlog hebben de mensen op onze twee boerderijen vrienden en familie opgevangen die uit Kiev, Kharkiv en andere streken in het Oosten moesten vluchten. Praktisch meteen organiseerden we versterking vanuit de andere Westeuropese coöperaties. Het leven in de coöperatie staat sindsdien op zijn kop. Vluchtelingen uit de stad helpen in de tuin, bij het voederen van de dieren, op het land en in de nieuwe boomkwekerij. Anderen laden vrachtwagens met hulpgoederen uit, weer anderen zijn druk aan het telefoneren om dringende behoeften en binnenkomende hulp te coördineren en de volgende reis naar het binnenland te plannen.  Er waren een paar dagen nodig om de meest dringende aanvragen, onze krachten en mogelijkheden, de plaatselijke verankering, het landelijke contactnetwerk en de hele vriendenkring in West-Europa op elkaar af te stemmen.

 

Solidariteit in het dorp

In het dorp Nizjnjé Selisjtsje wonen nu zo'n duizend binnenlandse vluchtelingen. Het eerste wat gedaan werd, was het Slow Food restaurant, dat verbonden is met de door Longo maï opgezette kaasmakerij,  om te bouwen tot een kantine. Hier krijgen enkele honderden mensen nu twee keer per dag een warme maaltijd. Mensen uit het dorp brengen kippen, eieren, alles wat ze kunnen missen. De grote kaasvoorraad van de kaasmakerij is opgebruikt, in plaats van verkocht te zijn aan toeristen. Toch willen wij doorgaan met het ophalen van melk bij de kleine boeren in het dorp en hen betalen, omdat ze anders hun koeien zullen slachten. Het werk in de kantine wordt door dorpsbewoners en vluchtelingen samen gedaan: koken, afwassen en schoonmaken... Kinderen uit een weeshuis bij Luhansk wonen nu in onze jeugdherberg. Er zijn slaapzalen ingericht in de basisschool en de kleuterschool. Het samenleven van de stedelingen in het oosten en de vrij arme plattelandsbevolking in het westen verloopt verrassend spanningsloos. De gezamenlijke werkzaamheden in het dorp leveren hieraan een belangrijke bijdrage. 

 

Steun uit Roemenië

De mensen van de nieuwe Longo maï-coöperatie Hosman in Roemenië wonen op slechts zes uur rijden van Transkarpatië. Ze begonnen onmiddellijk matrassen, slaapzakken, dekens,

 

geneesmiddelen en voedsel te verzamelen. De solidariteit in Roemenië is zeer groot. Wat niet gratis kon worden geleverd, werd met onze financiële hulp gekocht. De coöperatie organiseert regelmatig transporten naar Transkarpatië. In Chust stelde een schoenenfabriek ons een leeg magazijn ter beschikking, om al het materiaal na registratie op te slaan en het vandaar uit te verdelen.

 

Steun van de civiele samenleving

Normaal wonen er 1,2 miljoen mensen in Transkarpatië. Wij nemen aan dat dit aantal intussen is verdubbeld. De behoefte aan humanitaire hulp is op alle niveaus immens. De lokale overheid doet wat ze kan. Niettemin zijn particuliere initiatieven dringend noodzakelijk. Het Comité voor Medische Hulpverlening (CAMZ) zet zich al jaren in voor de verbetering van de medische en sociale zorg in de regio. Longo maï steunt deze initiatiefgroep van vrouwen. De organisatie beschikt over een logistiek centrum in de hoofdstad Uzjgorod voor het ontvangen, sorteren en doorsturen van hulpgoederen. Het heeft nog een basis in Slowakije. Op die manier kan zij de lading van drie vrachtwagens per dag verwerken en verzenden. Een andere groep, "SOS Vostok", ontwikkelt al sinds het begin van het conflict in de Donbass initiatieven voor begrip en burgerrechten aan beide zijden. Wij zijn al vele jaren bevriend met activisten van deze groep. Sinds de oorlog heeft de groep zich gevestigd in Uzjgorod. Ook zij beheren een magazijn met hulpgoederen voor vluchtelingen en voor mensen in het oorlogsgebied.

 

Evacuatie van de meest kwetsbaren

De afgelopen jaren heeft Longo maï in Oekraïne actief deelgenomen aan de milieucampagne “Free Svydovets” om een groot natuurgebied in de Karpaten te beschermen tegen de bouw van een enorm skicentrum. Door dit werk is in het hele land een grote vriendenkring van actieve mensen ontstaan. Sinds het begin van de bombardementen zet deze hele kring zich in om mensen uit de conflictzones te krijgen. Er wordt voorrang gegeven aan zieken of gehandicapten die niet zelf kunnen vluchten en die niet in staat zijn om bij alarm naar een kelder te gaan.  Vanuit Frankrijk, Zwitserland en Duitsland hebben we intussen zeven bestelwagens en drie ambulances kunnen leveren aan de coöperatie in Oekraïne. De ambulances werden aan reddingsorganisaties gegeven. De busjes rijden nu regelmatig hulpgoederen naar Kiev en Charkiv en nemen mensen die bescherming nodig hebben en vluchten willen op de terugweg mee. De steun van ons netwerk van contacten is enorm belangrijk voor het werk in dit enorme land. Het vertelt ons waar voorrang moet worden gegeven aan hulp, waar mensen moeten worden geëvacueerd en welke route moet worden genomen. De omwegen zijn soms enorm en een reis heen en weer kan vier tot vijf dagen duren.

 

De vluchtelingen

De mensen blijven eerst een tijdje in het dorp om te herstellen en weer op krachten te komen. Na een paar dagen vertrekken de meesten naar het westen. De solidariteit in Europa is zeer groot. Honderden mensen boden ons al aan, vluchtelingen op te nemen. Ook in onze coöperaties in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland hebben mensen onderdak gevonden. Op onze boerderij in Oekraïne vond onlangs een huwelijk plaats tussen twee vluchtelingen. Dit geeft ons hoop. Het leven gaat door. Wij willen doen wat we kunnen om mensen te beschermen tegen oorlogsgeweld. Maar tegelijkertijd denken we na over de volgende stappen. En zo hebben we in Oostenrijk 25 ton pootaardappelen georganiseerd en die in het dorp verdeeld. Nu proberen we nog zaadvaste mais te vinden, want ook hiernaar is de vraag groot. Het is nu tijd om te zaaien en tegen de wisseling der seizoenen kan zelfs het sterkste leger ter wereld niets uitrichten. We hopen dat in Nizjnjé de oogst in vredestijd met elkaar kan worden gedeeld.

 

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van de mensen in de Longo maï-coöperatie ter plaatse ingrijpend veranderd. De situatie is buitengewoon. Het is voor ons vanzelfsprekend de activiteiten van onze coöperatie in Transkarpatië te ondersteunen. Zoals u zult begrijpen, betekent dat ineens veel meer uitgaven als gepland. Per week bedragen de kosten voor de transporten en de inkoop van materiaal en levensmiddelen voor de kantine rond 15.000 euro. We danken u voor al de hulp die u kunt geven.                                                                    

Hoera, het is zover!

 

ZAAIGOED in OVERVLOED

 

is de titel van de spiksplinternieuwe Nederlandstalige versie van de videohandleiding over zadenteelt die Longo maï in 2015 voor het eerst op DVD uitbracht. Sindsdien zijn de video's online verschenen in heel wat talen onder de gemeenschappelijke noemer "DIY seeds" : www.diyseeds.org. DIY seeds is een serie van 40 filmpjes waarmee iedereen kan leren hoe je zelf groentezaden teelt. Het biedt de basis van theorie en praktijk, een ABC van de zadenteelt en toont alle

noodzakelijke stappen voor het telen van zaden.
 
DIY seeds is een heel praktische manier om mensen weerbaar te maken tegen de steeds grotere druk van de landbouwindustrie en de onheilspellende erosie van landbouwdiversiteit en knowhow die daarmee samenhangt. Deze problematieken bedreigen mensen, natuur en autonomie wereldwijd. Daarom willen we de videohandleiding ook voor een wereldwijd publiek beschikbaar maken.
 
Voor de Nederlandstalige versie werkten we samen met 2 partners in de lage landen, Velt en GroenGoed. Die komen net als Longo maï en het Forum Civique Européen op voor meer landbouwdiversiteit en rechtenvrije, zaadvaste rassen.

 

Longo maï - opstand en utopie na '68

Amsterdam, 20 mei 2008


In mei 2008 verscheen het eerste Nederlandstalige boek over de politiek/anarchistisch woonwerkcooperaties van Longo Mai. Het

boek 'Longo Mai - opstand en utopie na '68 - Maatschappijkritiek en zelfbeheer in Europese cooperaties' werd geschreven door Beatrix Graf, een van de oprichters van Longo Mai.Longo Mai is een keten van politieke en zelfvoorzienende cooperaties in verschillende Europese landen. De eerste Longo Mai-cooperatie werd opgericht in 1973 in de Haute Provence door een groep van zo'n dertig werkende jongeren en studenten uit Zwitserland en Oostenrijk. Zij wilden een toekomst volgens hun eigen idealen opbouwen. Steen voor steen bouwden zij de eerste cooperatie, met denaam Longo Mai, provencaals voor 'dat het lang moge duren'. In de jaren die volgden kwamen daar nog vele cooperaties bij in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Ukraine en Costa Rica. De meest geliefde slogan van Longo Mai was - en is nog steeds: 'Beter een millimeter praktijk dan tien kilometer theorie'. Beatriz Graf bezocht in 1973 tijdens een vakantie de eerste cooperatie in Frankrijk en is er niet meer vertrokken. Dat maakt haar boek over ruim dertig jaar Longo Mai zo bijzonder: ze was er zelf bij! In haar boek beschrijft zij de oorsprong van het initiatief, het politieke kader van de jaren zestig en de opkomst van de politieke studentenbewegingen Spartakus (Oostenrijk) en Hydra (Zwitserland). Uit deze kringen kwamen de initiatiefnemers van Longo Mai. Vervolgens komen aan bod de opbouw van de eerste 'pioniersnederzetting' in Frankrijk (Limans) en van de productiecooperaties alsook de politieke campagnes en solidariteitsacties die in 1982 leidden tot de oprichting van CEDRI (Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten) en in 1989 - na de val van de Berlijnse muur - tot het Europees Burgerforum. Er zijn ook hoofdstukken over de praktische manieren van zelfvoorziening die in de cooperaties zijn ontwikkeld, de organisatie van het dagelijks leven, vormen van gemeenschappelijkheid, de relaties tussen de verschillende cooperaties en over de rechtsvormen/collectief eigendom. Onder de titel media en cultuur is er aandacht voor de talrijke publicaties en pamfletten die in de loop der jaren door Longo Mai werden geproduceerd, het eigen radiostation Radio Zinzine en de eigen muziek- en theatergroep Comedia Mundi. Uit de recente geschiedenis komen verhalen over (het verzet tegen) de Europese landbouwpolitiek en het restrictieve vluchtelingenbeleid van Fort Europa, en het zoeken naar nieuwe vormen van protest. En natuurlijk beschouwingen over de tegenstelling tussen individualisme en collectief. Graf's boek besluit met een uitgebreide chronologische opsomming van de vele door Longo Mai ondernomen acties, campagnes en manifestaties, een overzicht van de uitzendingen van het vrije radiostation Radio Zinzine en een overzicht van de internationale congressen op de grote cooperatie in Limans. Het boek is voorzien van mooie, historische foto's in zwart-wit. In de cooperaties wonen mensen van uiteenlopende nationaliteiten, waaronder ook enkele Nederlanders. In Nederland verzorgt de stichting Pro Longo Mai informatie over de cooperaties, ondermeer door middel van een Nederlandstalige nieuwsbrief. Longo Mai heeft ook in Nederland een uitgebreide vriendenkring. In 2006 en 2007 waren er groepsexcursies naar de cooperaties in respectievelijk Frankrijk en Oost-Europa.

Het boek 'Opstand en utopie na '68' telt 176 pagina's en kost € 18

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map