Zaaigoed voor iedereen - DVD


Drie jaar lang hebben we gewerkt aan de leerfilm over zaaigoed. Oorspronkelijk waren we van plan een korte film van anderhalf uur maken, maar door onze behoefte de productie van zaaigoed in alle detail uit te leggen, hebben we nu een film van zeven uur, verdeeld

over vier dvd’s.


De film leert je alles over verschil, veelvoud, bevruchting, cyclus, winning en conservatie van zaden van 32 groenten. De film is verdeeld in modules van 4 à 15 minuten per plant, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken. Enkele meer theoretische modules hebben we hieraan toegevoegd, bijvoorbeeld over de bevruchting, waarin de rol van insecten en wind, kruisingsproblemen

tussen rassen van dezelfde soort en de vraag wat een zaadje eigenlijk is, aan de orde komen. Andere modules leggen uit hoe je in een tuin verschillende rassen van elkaar kunt afscheiden en hoe je zaad met behulp van water of juist droog uit de vrucht kunt winnen.


Op de website www.seedfilm.org vindt u een inhoudsopgave, artikelen en documentatie en een korte introductiefilm. Bij de dvd is een boekje met uittreksels hiervan vervaardigd. We hopen een aantrekkelijke pedagogische methode te hebben gevonden

om iedereen die eigen zaad kan en wil produceren te motiveren.


Zaadvaste cultuurgewassen zijn de basis voor een onafhankelijke voedselproductie. Doe mee met de verspreiding ervan, in de buurt, op zadenruilbeurzen of geef ze weg aan mensen die er behoefte aan hebben.


Sylvie Seguin
From seed to seed: een box met vier dvd’s in het Engels, Duits en Frans van 436 minuten, met een boekje. Bestellen bij de Stichting Pro Longo maï in Amsterdam of op de website


www.seedfilm.org


Prijs € 50,- plus Porto.


Mogelijk komt er ook nog eens eenNederlandse versie, maar dat kunnen we nu nog niet beloven.

Delegatie uit Colombia in België

 

Na Groningen en Amsterdam willen we u wijzen op de komst van een delegatie uit Colombia in België. De drie mensen zijn afgevaardigd door twee boeren- en tuindersorganisaties in Colombia. Sinds de vrijhandelsovereenkomsten met de VS en Europa wordt er in Colombia op grote schaal regionaal zaaigoed vernietigd en zijn de prijzen voor binnenlandse agrarische producten sterk gedaald. Hiertegen wordt heftig geprotesteerd, waarvan helaas tot nog toe weinig notitie is genomen. Om de weerstand daar te steunen en hier duidelijk te maken welke gevolgen deze handelsovereenkomsten en de wetten op zaaigoed hebben, organiseren we nu deze rondreis. De groep zal een maand lang in Europa onderweg zijn. Op 1 april zijn ze in Antwerpen en op 2 april in Bruxelles

 

 

 

Begin februari werd bekend, dat paramilitaire groeperingen in Columbia beloningen beloven voor het doden van linkse politici die „de boeren ophitsen tot stakingen en zo het goede functioneren van de regering verhinderen.“ Ook medewerkers van mensen-rechtsorganisaties en leden van indigene boerenorganisaties kregen zulke dreigingen te horen. De strijd voor het behoud van eigen zaaigoed neemt in Colombia dus nog een heel andere dimensie in dan hier in Europa.

 

 

 

Antwerpen:                                                                                    

 

 

 

1 april, 20.00 uur                                                                             19.30 uur

 

CoSta Sint Andries                                                                        

 

Sint Andriesplaats 24

 

2000 Antwerpen

 

 www.cosintandries.be

 

Bruxelles:

 

Reclaim the Seeds 2014 in Groningen (NL)

 

 

 

Op zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014 vindt in Groningen in het noordoosten van Nederland het Reclaim the Seeds Zadenweekend plaats. Het na Amsterdam en Den Bosch zal dit de derde editie zijn. De zadenbeurs biedt een brede groep belangstellenden de kans op uitwisseling van zaden en van kennis over zaden, duurzame landbouw en de huidige bedreigingen van de zaden-diversiteit.

 

 

 

Een van onze doelen deze keer is om meer uitwisseling tussen Nederland en het Noorden van Duitsland te bewerkstelligen. Aan beide zijden van de grens bestaan interessante initiatieven die zich bezighouden met het in stand houden van oude, regionale en andere bijzondere cultuurgewassen. Ook als reactie op de Europese zadenwetgeving is het belangrijk zelf grensoverschrijdend samen te werken en zaden te blijven uitwisselen. En uiteraard zijn er in het hele gebied ook veel mensen met een moestuin die in de toekomst mogelijk meer zelf zaden willen gaat bewaren en uitwisselen.

 

De voorgaande edities kwamen er honderden mensen en waren zowel de zadenbeurs als het workshopprogramma en de discussies goed bezocht.

 

 

 

Het grootste deel van de workshops en het debat zullen in het Nederlands plaatsvinden. Mogelijk zijn er ook programmaonderdelen in het Engels. We zullen proberen zo veel mogelijk vertaling te regelen zodat iedereen met alle programmaonderdelen mee kan doen. Om deze reden stellen we het wel op prijs vooraf zo goed mogelijk in te kunnen schatten op hoeveel mensen uit Duitsland en andere omliggende landen we kunnen rekenen.

 

 

 

We hopen dat ook jullie begin maart naar Groningen willen komen om een kraam te vullen of gewoon als bezoekers. Daarnaast zouden we het erg op prijs stellen als jullie deze aankondiging voor het zadenweekend in jullie netwerk verder kunnen verspreiden.

 

 

 

Programma

 

 

 

zaterdag 8 maart: zadenmarkt, film en debat

 

Zaterdag 8 maart staat in het teken van een markt waar particulieren, organisaties en bedrijven uit binnen- en buitenland zaden ruilen, weggeven en verkopen. Gelijktijdig met de markt vindt een workshopprogramma plaats. Er zullen praktische workshops zijn over het zelf telen van zaden en workshops die ingaan op internationale ontwikkelingen op het gebied van zaden en biodiversiteit . Er is bijvoorbeeld aandacht voor de EU-wetgeving en de invloed van internationale bedrijven zoals Monsanto op de landbouw wereldwijd.

 

's Avonds kan men bij een debat met experts meepraten over het zadenbeleid en de gevolgen voor Nederland. Parallel worden documentaires over zaden vertoond.

 

 

 

zondag 9 maart: kennismaken met lokale projecten

 

De zondag staat in het teken van samen praktisch bezig zijn, van doen en van aandacht voor lokale initiatieven. Er komt een fietstocht door Groningen om kennis te maken met lokale initiatieven zoals buurtmoestuinen en pluktuinen. Waar mogelijk steken deelnemers de handen uit de mouwen om de initiatiefnemers weer op gang te helpen in het nieuwe seizoen.

 

 

 

Waarom Reclaim the Seeds

 

 

 

De productie en verspreiding van gezonde, veerkrachtige landbouwzaden staat onder druk. Regelgeving maakt het steeds moeilijker voor kleine ondernemers en particulieren om zaden te telen en die te verhandelen of te ruilen. Op dit moment wordt de zadenwetgeving van de EU herzien. Tegelijkertijd komt de productie en verkoop van zaadgoed steeds meer in handen van grote, internationale bedrijven zoals Monsanto. Deze ontwikkelingen betekenen dat keuzes over voedsel en landbouw komen te liggen bij een klein aantal bedrijven en organisaties. De grote zaadgoedbedrijven bieden slechts een klein aantal rassen aan, rassen die geschikt zijn voor een grootschalige, gemechaniseerde landbouw en de voedselverwerkende industrie. Dit gaat ten kosten van de veerkracht en diversiteit van de landbouw en onze voedselvoorziening. Kleinere producenten en particulieren raken hun zeggenschap over voedselvoorziening steeds meer kwijt.

 

In reactie hierop ontstaan steeds meer kleinschalige projecten voor voedselvoorziening in wijken, buurten en dorpen. Ook verenigen zadenproducenten die werken met biologische, niet-genetisch gemanipuleerde zaden en oude rassen zich in netwerken.

 

 

 

Reclaim the Seeds wil een alternatief bieden voor de negatieve ontwikkelingen en de positieve initiatieven versterken door de organisatie van dit zadenweekend. Het project wordt elk jaar door ASEED en een wisselende groep lokale organisaties en vrijwilligers georganiseerd. In 2014 zijn De Godin Eetbaar Landschap en De Hortus Haren betrokken bij de organisatie.

 

 

 

Praktische informatie

 

 

 

Mee doen? Deelnemen aan het zadenweekend kan als kraamhouder, vrijwilliger of gewoon als bezoeker.

 

 

 

Locatie zadenbeurs zaterdag: Hortus Haren (botanische tuin), Kerklaan 34, 9751 NN Haren

 

Locatie avondprogramma zaterdag en start activiteiten zondag: Oude RKZ, Emmastraat 15, 9722 EW Groningen.

 

 

 

Voor deelnemers van buiten Groningen is een beperkt aantal slaapplaatsen beschikbaar. Wil je een slaapplaats? Meldt het op tijd. In verband met het regelen van vertalingen horen we sowieso graag vooraf op hoeveel bezoekers vanuit het buitenland we ongeveer moeten rekenen.

 

 

 

Updates, een uitgebreider programma en achtergronden zullen te vinden zijn op www.reclaimtheseeds.nl.

 

Contact: info@reclaimtheseeds.nl.

 

    40 jaar Longo maï

    De utopie van de onverzettelijken

De kunstenaar Celestino Piatti heeft in 1974 deze geit  voor Longo mai getekend, ter gelegenheid van een groot feest in Bazel ten bate van de opbouw van de coöperaties

Voor meer informatie kijk op:  www.prolongomai.ch

Mali - Acties tegen uraniummijn

Sinds jaren volgen we de gebeurtenissen in en rond de

gemeente Falea in Mali en proberen we met onze vrienden

daar het verzet tegen de geplande uraniumwinning te

versterken (zie de uitgaven 104, 107 en de actuele nummer

112). Afgelopen maand is er in Nederland een steuncomité opgericht.

Het in Amsterdam opgerichte AdHoc-Comité bestaat uit een tiental juristen, wetenschappers, journalisten, leden van ngo’s en andere mensen die zich betrokken voelen bij de problematiek in Falea.

Het comité wil in Nederland informatie verspreiden over de situatie in Mali. Een doel is het vinden van gemeenten die bereid zijn een partnergemeente van Falea te worden. Met het oog op het referendum begin 2014 worden zo veel mogelijk organisaties gevraagd een groep Nederlandse observatoren te mandateren. Voor het geval het theaterstuk over Falea ook in Europa zal worden opgevoerd, wil de groep een optreden in Nederland organiseren. Vooral voor projecten op middellange en lange

termijn, die de ontwikkeling van het dorp tot doel hebben, zal steun gezocht worden, niet in de laatste plaats ook financieel.

Contact:

Falea-Mali-Comité, Polanenstraat 79, 1013 VS Amsterdam

René Lehnherr (06 28 45 17 62)

info@falea-mali-comite.nl / www.falea-mali-comite.nl

Expositie over Falea

De zeer informatieve tentoonstelling over Falea bestaat uit 21 grote plakkaten en is in drie talen vertaald. Deze tentoonstelling heeft al een reisje door Europa en Afrika gemaakt. Ze was onder andere te zien in Genève, Dakar, Arles, Greifswald en Salzburg. Van 17 tot 21 juni zal ze in het Europese Parlement in Brussel

hangen op initiatief van Eva Joly, de Franse presidente van de parlementaire commissie Ontwikkeling, en Gabriele Zimmer, voorzitster van de linkse fractie van het Europese Parlement.

De tentoonstelling en de daarmee verbonden oproep van de gemeente Falea "Geen grondstoffenwinning zonder respect voor

mensenrechten, democratie en het milieu" zal zo worden opgemerkt door zowel parlementariërs uit de Europese landen als de gelijktijdig gehouden parlementaire vergadering van de ACS-staten. De organisatoren referendum zal begin 2014 plaatsvinden

en zal worden geobserveerd door 21 afgevaardigden uit verschillende Afrikaanse en Europese landen. Dit referendum heeft weliswaar geen rechtskracht in Mali, maar zal wel maatgevend zijn voor de publieke peiling die binnen de officiële milieustudie moet worden uitgevoerd.

Jaarverslag 2011.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Omslag van Jaarverslag 2011.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Longo maï - opstand en utopie na '68

Amsterdam, 20 mei 2008


In mei 2008 verscheen het eerste Nederlandstalige boek over de politiek/anarchistisch woonwerkcooperaties van Longo Mai. Het

boek 'Longo Mai - opstand en utopie na '68 - Maatschappijkritiek en zelfbeheer in Europese cooperaties' werd geschreven door Beatrix Graf, een van de oprichters van Longo Mai.Longo Mai is een keten van politieke en zelfvoorzienende cooperaties in verschillende Europese landen. De eerste Longo Mai-cooperatie werd opgericht in 1973 in de Haute Provence door een groep van zo'n dertig werkende jongeren en studenten uit Zwitserland en Oostenrijk. Zij wilden een toekomst volgens hun eigen idealen opbouwen. Steen voor steen bouwden zij de eerste cooperatie, met denaam Longo Mai, provencaals voor 'dat het lang moge duren'. In de jaren die volgden kwamen daar nog vele cooperaties bij in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Ukraine en Costa Rica. De meest geliefde slogan van Longo Mai was - en is nog steeds: 'Beter een millimeter praktijk dan tien kilometer theorie'. Beatriz Graf bezocht in 1973 tijdens een vakantie de eerste cooperatie in Frankrijk en is er niet meer vertrokken. Dat maakt haar boek over ruim dertig jaar Longo Mai zo bijzonder: ze was er zelf bij! In haar boek beschrijft zij de oorsprong van het initiatief, het politieke kader van de jaren zestig en de opkomst van de politieke studentenbewegingen Spartakus (Oostenrijk) en Hydra (Zwitserland). Uit deze kringen kwamen de initiatiefnemers van Longo Mai. Vervolgens komen aan bod de opbouw van de eerste 'pioniersnederzetting' in Frankrijk (Limans) en van de productiecooperaties alsook de politieke campagnes en solidariteitsacties die in 1982 leidden tot de oprichting van CEDRI (Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten) en in 1989 - na de val van de Berlijnse muur - tot het Europees Burgerforum. Er zijn ook hoofdstukken over de praktische manieren van zelfvoorziening die in de cooperaties zijn ontwikkeld, de organisatie van het dagelijks leven, vormen van gemeenschappelijkheid, de relaties tussen de verschillende cooperaties en over de rechtsvormen/collectief eigendom. Onder de titel media en cultuur is er aandacht voor de talrijke publicaties en pamfletten die in de loop der jaren door Longo Mai werden geproduceerd, het eigen radiostation Radio Zinzine en de eigen muziek- en theatergroep Comedia Mundi. Uit de recente geschiedenis komen verhalen over (het verzet tegen) de Europese landbouwpolitiek en het restrictieve vluchtelingenbeleid van Fort Europa, en het zoeken naar nieuwe vormen van protest. En natuurlijk beschouwingen over de tegenstelling tussen individualisme en collectief. Graf's boek besluit met een uitgebreide chronologische opsomming van de vele door Longo Mai ondernomen acties, campagnes en manifestaties, een overzicht van de uitzendingen van het vrije radiostation Radio Zinzine en een overzicht van de internationale congressen op de grote cooperatie in Limans. Het boek is voorzien van mooie, historische foto's in zwart-wit. In de cooperaties wonen mensen van uiteenlopende nationaliteiten, waaronder ook enkele Nederlanders. In Nederland verzorgt de stichting Pro Longo Mai informatie over de cooperaties, ondermeer door middel van een Nederlandstalige nieuwsbrief. Longo Mai heeft ook in Nederland een uitgebreide vriendenkring. In 2006 en 2007 waren er groepsexcursies naar de cooperaties in respectievelijk Frankrijk en Oost-Europa.

Het boek 'Opstand en utopie na '68' telt 176 pagina's en kost € 18

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Actueel !!!

Brief aan de Colombiaanse ambassadeurs in Europa

brief ambassadeur colombia Nederland.doc
Microsoft Word document 25.5 KB
brief ambassadeur colombia Vlaams België
Microsoft Word document 25.5 KB
Lettre Ambassadeue colombie français Bel
Microsoft Word document 25.0 KB

Zaaigoed voor iedereen

Een educatieve film

over de productie van zaadgoed

WebFlyerZaaigoedfilm.pdf
Adobe Acrobat document 181.8 KB
Het bos "La Grangette"
DossierTreynas.pdf
Adobe Acrobat document 10.1 MB
Brochure over Longo Mai
ProspektNL.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map