Bezoekadres:

 

Stichting Pro longo Mai

Amerbos 528

1025 XT Amsterdam

 

Postadres:

 

Stichting pro Longo Mai

Amerbos 528

1025 XT Amsterdam

 

 

Telefoon: 06-28 45 17 62

E-mailadres:

info@longomai.nl

Lehnherr@zonnet.nl

RSIN Nr.: 8167. 38. 713

IBAN: NL86INGB0000314983

Bestuurders:

 

Dekker, Geertruida Hendrica

Geboortedatum en -plaats 17-01-1962, Maasbracht

Datum in functie 14-03-1986

Titel Penningmeester

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere

bestuurder(s), zie statuten)

 

Meijers, Ariadne Caroline Louise

Geboortedatum en -plaats 25-06-1964, Zeist

Datum in functie 01-01-1993

Titel Secretaris

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere

bestuurder(s), zie statuten)

 

Lehnherr, René Albert

Geboortedatum en -plaats 07-08-1954, Basel,

Zwitserland

Datum in functie 01-02-2003

Titel Voorzitter

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere

bestuurder(s), zie statuten)

 

De Stichting heeft niemand in loondienst

 

Niemand van het bestuur ontvangt een beloning

 

De stichting beoogt niet het maken van winst

Allgemeen doelstelling:

 

- Het van de grond doen komen en ondersteunen van micro-economische structuren in bergachtige streken en economische zwakke gebieden, welke met ondergang en braakligging worden bedreigd;

 

- Het bevorderen van het opnieuw vestigen van jonge personen

in braakliggende en ontvolkte gebieden, in het bijzonder door jeugdige werklozen die zich in de vorm van zichzelf besturende coöperaties een zelfstandig bestaan moeten trachten te verzekeren;

 

- Het bevorderen van het aanwenden van alle agrarische en andere natuurlijke rijkdommen in deze gebieden in de zin van crisis-voorziening in Europa,

 

- Het bevorderen van hulp tot bescherming van bedreigde coöperaties in en buiten Europa,

 

- Het bevorderen van particuliere en humanitaire hulp aan crisis-gebieden;

Met behulp van welke middelen zal het Budget worden gerealiseerd:

 

- Fundraising

 

- Specifieke inzamelingsacties

 

- Inkomsten van de krant het "Nieuws uit Longo Mai"

 

- Rondschrijven

 

- donaties, subsidies en bijdragen

 

- giften, erfstellingen, legaten en schenkingen

 

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map