jaarstukken.2012.xlsx
Microsoft Excel werkblad 20.2 KB
2012Notulen2.doc
Microsoft Word document 28.5 KB
2012Notulen.doc
Microsoft Word document 29.5 KB
2012Jaarverslag.doc
Microsoft Word document 33.5 KB
2012Begroting.doc
Microsoft Word document 27.5 KB

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map