Limans

 

De boerderijen Le Pigeonnier, Grange neuve en St. Hippolyte:

 

Op een heuvel van 300 ha in de Provence, in de buurt van het dorpje Limans, is sinds 1973 de eerste coöperatie van Longo maï gevestigd. Hier leven 80 volwassenen en hun kinderen. De belangrijkste activiteiten zijn landbouw, tuinbouw en schapenfok met 400 ooien. Ook pluimvee, konijnen, bijen en niet te vergeten de werkpaarden vinden er hun plaats. Een garage, metaalwerkplaats, timmerwerkplaats en textielatelier bieden ruimte aan allen, die graag met hun handen bezig zijn. De coöperatie ontvangt elk jaar talrijke jongeren, voor wie Longo maï vaak een belangrijk station is op hun zoektocht naar een zinvol leven. De regionale radiozender »Radio Zinzine«, die door Longo maï in de lucht wordt gehouden, vierde afgelopen jaar zijn 25-jarig bestaan. In »Les Magnans«, een klein gehucht ongeveer 15 km verder, zijn meerdere huizen gerenoveerd als vakantiewoningen voor groepen en gezinnen.

Chantemerle:

 

Sinds 1976 bedrijft Longo maï in de Franse Alpen bij Briançon deze oude wolspinnerij als coöperatie.Hier worden uit de wol van ongeveer 10.000 schapen van regionale rassen onder andere truien, hemden, dekens en stoffen in natuurlijke kleuren voor de directe afzet geproduceerd. De mensen van de spinnerij richtten de vereniging ATELIER op, een netwerk vansolidaire samenwerking tussen fokkers, scheerders en wolverwerkers. Vorig jaar vierde de spinnerij, de laatste fabriek van deze soort in het Alpengebied, haar 30-jarig jubileum. De
spinnerij produceert haar eigen stroom op waterkracht en is begonnen met de vernieuwing van de technische
installatie. Dat zal leiden tot efficiënter energiegebruik.

Mas de Granier:

 

In de streek de Crau (bij Arles) ligt de Mas de Granier met in totaal 20 ha land. De uitgestrekte hooiweiden
worden regelmatig bevloeid, wat drie hooioogsten per jaar oplevert. Een olijfboomgaard geeft in de goede jaren zo veel olie, dat ook de andere coöperaties daarvan kunnen meegenieten. Op 3 ha wordt biologische groente

verbouwd en wekelijks aan een kring van abonnees geleverd. Een deel van de productie wordt in het eigen conservenfabriekje verwerkt, dat ook kan worden gebruikt door andere producenten. De coöperatie is een belangrijk trefpunt van consumenten, kleine boeren en verenigingen, die zich tegen de industrialisatie van de landbouw en de uitbuiting van migranten verzetten. De coöperatie ontvangt talrijke stagiaires, die vooral in de groenteverbouw zijn geïnteresseerd. Het stuk land, dat in 2005 erbij werd gekocht, ziet er nu gelukkig heel anders uit: op het eens verwilderde stuk met duizenden resten plastic groeien nu verschillende soorten graan voor brood, pasta en diervoer.

Cabrery:

 

In de coöperatie in de Lubéron in Zuid-Frankrijk groeien op 10 ha wijndruiven, terwijl op 16 ha akkerbouw wordt bedreven. Graan-, aardappel-, zonnebloemen- en voederbietenverbouw verrijken het productsortiment dat zo belangrijk is voor de uitwisseling tussen de coöperaties. De voornaamste activiteit vormt de productie van rode en witte wijn en rosé. Voor de zelfverzorging houdt de groep varkens, kalveren en kippen. Een kleine moestuin zorgt voor verse groente.

Treynas:

 

In het Franse Centraal Massief, temidden van braakliggend land en ontvolkte dorpen, ligt de coöperatie Treynas. Landbouw en tuinbouw dienen voor zelfverzorging, schapen en runderen zijn ook voor de verkoop bestemd. Het zwaartepunt ligt hier op duurzame houtvesterij en de verwerking van het eigen hout (onder andere kastanje, noot en eik) tot dakconstructies of meubelstukken. De coöperatie levert regelmatig bouwmateriaal aan de andere
coöperaties en helpt vaak mee met de bouw van de ene of andere dakstoel. Een belangrijke rol speelt de selectie en vermeerdering van zaaigoed van oude graan- en groentesoorten. Dit zaaigoed wordt ter beschikking gesteld aan de coöperaties, aan de vereniging Kokopelli en aan andere groepen en belangstellenden.

Duitsland - Hof Ulenkrug:


De Hof Ulenkrug in Mecklenburg-Vorpommern is met de 50 ha land een bont eiland tussen de hoogmoderne
agrarische bedrijven, de werkloosheid en het gebrek aan perspectief dat veel inwoners tot verhuizen dwingt. Het is niet verbazingwekkend, dat de boerderij een aantrekkingspunt is geworden voor veel jongeren. In 2006 werd op de boerderij een belangrijke stap richting energiewinning gedaan met de installatie van ongeveer 600 m² zonnepanelen op het dak van de oude koestal. In de landbouw leidt de verbouw van talrijke regionale en oude graansoorten tot vele contacten in de diverse netwerken die zich in Duitsland en elders inzetten voor de verdediging van het oude recht op vrije beschikking over zaaigoed. Zoogkoeien, schapen, varkens, pluimvee, bijen, twee werkpaarden, een moestuin, fruitbomen, aardappelen en graan verzekeren een vergaande zelfverzorging.Het teveel wordt met vrienden geruild of verkocht. Met regionale bouwstoffen zoals hout, leem en stro worden de verschillende werkplaatsen verbouwd en gerenoveerd. Ook het grote gemeenschapshuis, dat met hulp van vrijreizende gezellen gebouwd wordt, bestaat in zijn geheel uit ecologische bouwmaterialen.

Oostenrijk - Hof Stopar:

 

In de Karawanken in Zuid-Karinthië, waar sinds decennia de rechten van de Sloveense bevolking door Duitsnationalistische kringen worden geschonden, ligt de Oostenrijkse Longo maï coöperatie. In solidariteit met de Sloveense bergboeren werken de mensen er sinds 1977 in talrijke gemeenschappelijke economische en culturele netwerken mee. De bergboerderij met 17 ha steile bos- en weidehellingendient de zelfverzorging. Een
gastverblijf en seminarie- en studieruimten staan voor leergangen en stages ter beschikking. Longo maï in
Karinthië doet mee aan het platform »bedreigde scholen«, waarin ouders en onderwijzend personeel van meer dan dertig scholen over regionale en taalgrenzen heen zich inzetten voor het behoud van de tweetalige kleine scholen. Door het lidmaatschap in het bestuur van de Oostenrijkse bergboerenvereniging en contacten met de Europese boerencoördinatie CPE is de uitwisseling met agrarische kringen in binnen-en buitenland rond het
thema van het behoud van de kleinschalige landbouw zeer groot.

Oekraïne - Zeleniy Haj in Nisjné Selisjtsjé:

 

In het Oekraïense dorp Nisjné Selisjtsjé in Transkarpatië leeft een kleine groep mensen uit Longo maï. Na de opening van de grenzen had Longo maï in deze streek een reeks projecten in het leven geroepen: een talenschool, een timmerwerkplaats, de opbouw van een net van gastgezinnen voor verantwoord toerisme en een klein zuivelfabriekje functioneren ondertussen zelfstandig. Het zuivelfabriekje van Nisjné Selisjtzjé werd in 2006 zelfs tot het bedrijf van het jaar benoemd. Een culturele uitwisseling tussen Oost en West vindt eveneens plaats, dankzij de traditionele muziekgroep »Hudaki« en het koor »Cantus«. Op dit moment vindt er een nieuwe oriëntatie van het hele project plaats: de koop van 3 hectare land "eleniy Haj"opent nieuwe perspectieven in de landbouw, vooral op het gebied van veeteelt en vleesverwerking.

Zwitserland - Le Montois:

 

In de Franstalige Jura, net buiten het dorp Undervelier, wordt op 11 ha naast groente- en fruitteelt voor zelfverzorging, ook veeteelt (schapen, koeien en pluimvee) bedreven. Een imkerij, een kleine bessenbeplanting
en de productie van cosmetische producten op basis van bloemen en kruiden, ronden het geheel af. Een kleine waterkrachtcentrale levert stroom voor de eigen behoefte. Het overschot (rond tweederde van de productie) wordt aan het net geleverd. Voor de productie van warm water werden zonnecollectoren op het dak gelegd. De mensen van Le Montois voerden een succesvolle campagne voor de promotie van schaapswol en het behoud van de openbare ondersteuning van wolproducenten. De oprichting van de vereniging »Laine d‘ci« was het gevolg. De vereniging heeft in het dorp Undervelier een wolcentrum geopend. Het aanbod van tentoonstellingen en cursussen wordt door veel belangstellenden gebruikt, waaronder ook talrijke schoolklassen. Van Le Montois ging ook het initiatief uit voor de petitie »Stop de vlucht van het platteland«. De afsluitende campagne werd van hieruit gevoerd. Zo is deze boerderij in Zwitserland ondankssteeds opnieuwe en centrum voor de vele contacten tussen de »onverbeterlijke« voorstanders van een kleinschalige landbouw.

Costa Rica - Finca Sonador:

 

Tijdens de burgeroorlog in Nicaragua in 1978 startte Longo maï in Costa Rica een solidariteitsactie met het doel vluchtelingen land als overlevingsbasis ter beschikking te stellen. Nu leven op de Finca meer dan 400 vroeger landloze mensen. Elk gezin heeft een perceel land ter beschikking, waarop het voor de zelfverzorging en de verkoop kan produceren. Op grotere velden wordt koffie en suikerriet verbouwd. De oogst hiervan levert een extra inkomen aan de mensen. De helft van de rond 900 ha van de Finca bestaat uit tropisch regenwoud, dat
onder natuurbescherming staat.

Trefpunt Bazel:

 

Het oprichtingscongres van Longo maï vond plaats eind 1972 in Bazel in Zwitserland. Er is sindsdien in deze
stad altijd een locatie van Longe maï aangehouden. Het oude vier verdiepingen hoge huis huisvest op de begane grond een verhuurd restaurant en op de binnenplaats een tweede lokaal, dat echter moet worden gerenoveerd. De andere verdiepingen dienen als kantoor- en woonruimte en worden gebruikt door de vereniging Pro Longo maï, het Europees Burgerforum en het CEDRI (Comité voor de verdediging van vluchtelingen en migranten, opgericht in 1982). Het huis is ook een geliefd onderdak voor al onze reizigers van het zuiden naar het noorden of oosten en omgekeerd. Het kantoorteam van vijf mensen krijgt regelmatig versterking uit de andere coöperaties, voor bijvoorbeeld de fondswerving voor nieuwe projecten, voor informatiewerk, voor de boekhouding en de verschillende solidariteitsacties. Ook voor vele andere mensen uit Zwitserland, die sociaal, politiek en ecologisch geëngageerd zijn, is het huis een trefpunt.

De Stichting Pro Longo mai is een van algemeen

nut beogende instelling ANBI. Giften zijn aftrek-

baar van de belasting. Voor meer informatie

Kijk op:

ANBI en de Stichting

Pro Longo Mai

of

Home

Brochure Presentatie Longo mai.NEW Web.p
Adobe Acrobat document 3.2 MB
Zelfportret Longo maï
Zelfportret Longo maï.doc
Microsoft Word document 29.0 KB

Counter

Map